Ловеч Начало 

В Община Ловеч работят по десет проекта

През първото тримесечие на 2021 г. в Община Ловеч се работи по десет проекта. Това са:

  • „Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Ловеч и с. Дойренци”,
  • „Рехабилитация и нови пространствени решения на площад „Свобода“, гр. Ловеч“,
  • „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Ловеч“,
  • „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в гр. Ловеч“,
  • „Реконструкция, обновяване и оборудване на сгради и рехабилитация на дворни пространства на целодневни детски градини и ясли в гр. Ловеч, изграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворни пространства в общински училища в гр. Ловеч“,
  • „Приеми ме 2015“
  • „Подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в гр. Ловеч“,
  • „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч – етап 3“,
  • „Функциониране на Областен информационен център Ловеч 2019-2021 г.“,
  • „Техническа помощ за община Ловеч – бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020”.

Освен това за периода 01.01.2021 г.-31.03.2021 г.  са извършени 5333 броя административни услуги. Издадените административни актове за същия период са 523 броя.

Избрани новини

Leave a Reply

%d bloggers like this: