Ловеч Начало Област Ловеч Общество 

Община Ловеч с две отличия от Годишните награди на НСОРБ

Община Ловеч с награда в категория голяма община „Принос за развитие на местното самоуправление 2020 г.“. Общината реализира стабилна инвестиционна политика и реализира гъвкави политики за активно гражданско участие. Дейността на местната администрация се отличава с прозрачност и експедитивност при решаването на наболели проблеми. Кметският екип партнира успешно с редица неправителствени организации и с Българската православна църква при реализирането на социални и образователни проекти. Екипът на община Ловеч е изключително активен във формирането на целеви партньорства в рамките на Северозападния район за планиране, както и с общини, с които са развити системни контакти и съществуват предпоставки за реализиране на съвместни проекти през новия програмен период.

Сертификат за съответствие на стандартите за добро управление получиха 23 общини, сред които и Ловеч. Отличителният знак бе връчен от министъра на регионалното развитие и благоустройството г-жа Петя Аврамова и председателя на ПК по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление г-н Искрен Веселинов.

През 2007 г. Съветът на Европа приема Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво, насочена към стимулиране на действията на властите за постигане на добро демократично местно управление чрез  постоянно подобряване качеството на публичните услуги, ангажиране на гражданите в обществения живот, провеждане на политики в интерес на хората. България е една от първите пет европейски държави, които се ангажираха с пилотното й прилагане. Проектът се управлява от МРРБ.

Избрани новини

Leave a Reply

%d bloggers like this: