Ловеч Начало Област Ловеч Общество Тетевен 

Община Тетевен с награда Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво 2020 – 2022 г.

Сертификат за съответствие на стандартите за добро управление получиха 23 общини, сред които и Тетевен. Отличителният знак бе връчен от министъра на регионалното развитие и благоустройството г-жа Петя Аврамова и председателя на ПК по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление г-н Искрен Веселинов.

През 2007 г. Съветът на Европа приема Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво, насочена към стимулиране на действията на властите за постигане на добро демократично местно управление чрез  постоянно подобряване качеството на публичните услуги, ангажиране на гражданите в обществения живот, провеждане на политики в интерес на хората. България е една от първите пет европейски държави, които се ангажираха с пилотното й прилагане. Проектът се управлява от МРРБ.

Избрани новини

Leave a Reply

%d bloggers like this: