Ловеч Начало Област Ловеч Общество 

Общинска комисия ще проверява документацията по изграждането на спортна зала в ОУ “Проф. Д. Димов“ в Ловеч

Четиричленна общинска комисия ще проверява документацията по договора „Изграждане на спортна зала и рехабилитация на дворно пространство на ОУ  “Проф. Д. Димов“ в Ловеч. Това решиха общинските съветници с 19 „За“, един глас „Против“ и осем гласа „Въздържал се“.

Дванадесетото   заседание  на  Общинския  съвет се проведена 30 юли в салона на Ловчанското читалище „Наука-1870“ при спазване на санитарните мерки по време на извънредното положение.

Избирането на комисия за извършване на проверка стана по предложение на общинския съветник Валентина Янкова.

В комисията влизат съветниците Минчо Казанджиев,  Иваничка Каменова, Младен Близнаков и Иван Николов. Те ще проверяват документацията и ще изготвят доклад до 1 септември 2020 г.

Преди това съветниците приеха информацията по темата с  29 гласа „За“ и без гласове „Против“ и  „Въздържал се“.

От нея става ясно, че досега на фирмата ДЗЗД „Дани –Торкрет“ – Смолян,  е платено общо 759  214 лева. Вижда се още, че 453 037 лева са плащане към НАП, тъй като фирмата е имала задължения.

Когато се е появила възможност за евентуално неизпълнение на СМР в срок, договорът е прекратен. В резултат не са изразходвани средства от страна на възложителя. Не са били налице основания за търсен на неустойки от изпълнителя, тъй като такива биха се дължали при виновно неизпълнение. Нито в ЗОП, нито в правилника му за прилагане има нормативни изисквания , които да вменяват задължение на възложителите да извършват проверка за връзка на лица и фирми на изпълнители на прекратен и нов договор, се казва още в документа.

Посочва се още, че се иска възстановяване на неусвоената част от предоставеното на ДЗЗД „Дани –Торкретавансово плащане на стойност 329 211 лева. Заедно с останалите неустойки сумата е над 496 500 лева.

Избрани новини

Leave a Reply

%d bloggers like this: