Ловеч Начало Област Ловеч Общество 

Общинският оперативен щаб за превенция в Ловеч обсъди мерките за предстоящи събития

В заседателната зала на Община Ловеч на 10.09.2020 г. се проведе поредно заседание на Общинския оперативен щаб за превенция и ограничаване разпространението на коронавируса.

Кметът Корнелия Маринова запозна присъстващите с организацията на предстоящите по-големи събития на територията на общината. За есенния панаир са очаква висока посещаемост, тъй като ограниченията до сега са предизвикали у хората „глад“ /завишена потребност/ за култура и за изяви.

Едновременно със събитието в Казармата в парк Стратешще се проведе и велосъстезанието „Деца на колела“, където също се очакват на 100 участници в двата почивни дни.

Контролът по спазване на всички противоепидемиологичнимерки ще се осъществява съвместно от служители на Община Ловеч, РЗИ, ОД БХ и РУ – Ловеч.

Готовността за новата учебна година, както и за взетите мерките за изпълнението на инструкциите на здравното министерство в училищата, детските градини и детските ясли в Ловеч, беше другата важна тема на заседанието. Осигурени са достатъчни количества дезинфектанти, както и топла вода в санитарните помещения. Пропускателният режим на входовете на сградите и  потоците на движени вътре в училищата също са организирани в съответствие с препоръките на Министерство на образованието, в това увери заместник-кметът на Община Ловеч Венцислав Христов.

В насоки на Министерството има и задължителни мерки. Считам, че в общината е направено всичко необходимо от финансова гледна точка, за да са обезпечени училищата за осигуряване и спазване на санитарно-хигиенните норми, отбеляза Еленко Начев, началник на РУО – Ловеч.

След обсъждане на предстоящия прием в детските градини и очакваното повишаване на посещаемостта, щабът реши да измени Заповед № З-740/21.05.2020 год.  на кмета на Община Ловеч в частта на:

Т. 2 „Утвърждавам Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли на територията на Община Ловеч, неразделна част от настоящата заповед“, като в т. 7 абзацът „да организират изготвянето на график за приемането и изпращането на децата от отделните групи, като приемът започва в 07,30 часа, а крайният час за вземане на децата е 17,30 часа, с цел осигуряване на повече време за осъществяване на цялостно почистване и дезинфекция на детската градина/ясла“ става: да организират изготвянето на график за приемането и изпращането на децата от отделните групи“.

Д-р Росица Милчева от РЗИ – Ловеч, докладва епидемиологичната обстановка в Община Ловеч. На територията на общината към момента има три активни случаи от диагностицираните пациенти с COVID 19. Двама са на домашно лечение и един хоспитализиран.  За момента обстановката в Общината е относително спокойна, отбеляза д-р Милчева.

Избрани новини

Leave a Reply

%d bloggers like this: