Ловеч Начало Област Ловеч Общество 

Проведе се среща на медицински специалисти в училищата в Ловеч за учебната година при извънредна епидемична обстановк

На 10 септември в  залата на Общински съвет Ловеч, се проведе работна среща с медицинските специалисти от здравните кабинети в училищата на територията на общината. Участваха началник отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“ Валерия Баръмова и главен експерт „Медико-социални дейности“- Катя Колева.  Срещата бе по повод стартиране на новата учебна година в условията на извънредна епидемична обстановка в страната.

Медицинските специалисти бяха запознати със задължителните противоепидемични мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса, определени в Насоките на министерствата на здравеопазването и на образованието в условията на Ковид – 19  и с новите утвърдени графици за работа.

В дейност „Детско и училищно здравеопазване“ към Община Ловеч работят  22–ма медицински специалисти, от които  един лекар, 10 медицински фелдшери и 11 медицински сестри. Те осигуряват медицинското обслужване на децата и учениците в детските градини и училищата на територията на общината. Здравните кабинети в училищата и детските градини са общо 23, теразполагат с оборудване, медикаменти и медицински пособия, необходими за овладяване на спешни състояния.

Една от основните задачи на медицинския персонал е провеждането на здравно образование с оглед предоставяне на знания и формиране на убеждения, умения и нагласи за активно отношение към здравето и избор на здравословен начин на живот на децата и учениците. Медицинските специалисти имат и ангажимента да проследяват и контролират факторите на средата, в която се отглеждат и възпитават децата и се обучават учениците, учебния режим, храненето и спортната дейност.

Избрани новини

Leave a Reply

%d bloggers like this: