Начало Област Ловеч Общество 

РЗИ – Ловеч извърши 27 проверки на обществени обекти в областта

За периода инспекторите от РЗИ –  Ловеч извършиха 27 насочени проверки на обекти с обществено предназначение (6 места за настаняване, 1 игрална зала, 2 фризьорски салона, 2 детски градини, 9 гробищни паркове, 7 плувни басейни) включително и за спазване заповедите на Министъра на здравеопазването в следните населени места: с.Ч.Вит, с. Дивчовото, с. Врабево, с. Дебнево, с. Чифлик.

В обектите се спазват противоепидемичните мерки.

Извършена е проверка в аптека в община Луковит по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, спазване на противоепидемичните мерки и спазване на забраната за тютюнопушене в закрити обществени места. Не са констатирани нарушения.

През периода за взети и изпитани по физико-химични и микробиологични показатели 4 проби води от плувни басейни. Пробите отговарят на изискванията на Инструкция 34 за хигиена на спортните обекти и екипировката.

Избрани новини

Leave a Reply

%d bloggers like this: