Начало 

Стартира общински конкурс “Моето семейство” в Луковит

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ при Община Луковит организира конкурс под надслов ,,МОЕТО СЕМЕЙСТВО“, посветен на Деня на християнското семейство и младеж – 21 ноември.

Условия на конкурса:

І. УЧАСТНИЦИ

В конкурса могат да участват деца от детски градини в трета и четвърта група и ученици от първи до дванадесети клас от всички детски градини, училища, школи и извънучилищни звена на територията на община Луковит.

Конкурсът се провежда в следните ЧЕТИРИ възрастови групи:

І-ва възрастова група – 3 и 4 група от ДГ;

ІІ-ра възрастова група – 1 – 4 клас;

ІІІ-та възрастова група – 5 – 8 клас;

IV-та възрастова група – 9 – 12 клас;

ІI. РАЗДЕЛИ

Конкурсът се реализира в ТРИ раздела:

ИЗОБРАЗИТЕЛНО И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО;

ЛИТЕРАТУРА;

ФОТОГРАФИЯ.

Всеки участник може да представи само по една творба в конкретния раздел. Задължително условие е творбите да НЕ са публикувани (включително в Интернет) и да НЕ са предоставяни за печат.

Раздел 1: ИЗОБРАЗИТЕЛНО И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО

Жанров обхват: графика, живопис, приложно-декоративни творби и проекти.

Размери: Рисунките/творбите трябва да са обвързани с тематиката на конкурса и да са с размери  между най-малко 30 х 45 см.

Материали и техника: по избор.

Конкурсът се провежда в четирите възрастови групи – 3 и 4 група ДГ; 1 – 4 клас; 5 – 8 клас; 9 – 12 клас.

В десния ъгъл на гърба на творбата задължително трябва да бъде написано четливо:

– Заглавие на творбата – необходимо е да бъде различно от наименованието на конкурса – „Моето семейство“, като може да бъде крилата фраза или мъдра мисъл;

– Трите имена на автора;

– Възраст, група/клас;

– Град/село, ДГ, училище;

– Телефон за контакт с участника;

– Името на преподавателя / ръководителя и негов телефон за връзка.

Раздел 2: ЛИТЕРАТУРА

Жанров обхват: поезия; проза (разказ или есе).

Конкурсът се провежда в три възрастови групи – 1 – 4 клас; 5 – 8 клас; 9 – 12 клас.

Творбите е необходимо да са представени на хартиен носител в два екземпляра, както и ДА СЕ СЪДЪРЖАТ ИНФОРМАЦИЯ КЪМ КОЙ ЖАНРОВ ОБХВАТ ПРИНАДЛЕЖАТ.

Всяка творба задължително трябва да съдържа следната информация:

– Заглавието на творбата (необходимо е да бъде различно от наименованието на конкурса – „Моето семейство“).

– Трите имена на автора;

– Възраст, клас;

– Град/село, училище

– Телефон за контакт с ученика;

– Името на преподавателя / ръководителя и негов телефон за връзка.

Раздел 3: ФОТОГРАФИЯ

Конкурсът се провежда за ученици любители-фотографи в две възрастови групи – 5 – 8 клас; 9 – 12 клас.

Художествените фотографии трябва да не са участвали в други конкурси и да са свързани с темата.

Формат на творбите: за участие се приемат САМО РАЗПЕЧАТАНИ черно-бели и цветни фотографии с формат 20/30 (А4).

Серия от 3 снимки се счита за една творба.

В десния ъгъл на гърба на творбата задължително трябва да бъде написано четливо:

– Заглавие на творбата – необходимо е да бъде различно от наименованието на конкурса – „Моето семейство“, като може да бъде крилата фраза или мъдра мисъл.

– Трите имена на автора;

– Възраст, клас;

– Град/село, училище;

– Телефон за връзка с участника;

– Името на преподавателя / ръководителя и негов телефон за връзка.

III. Творбите може да изпращате или да донесете лично на адрес:  гр. Луковит, община Луковит, област Ловеч, ул. „Възраждане“ №73, ет. 2, стая №16 – гл. експерт Виолета Милчева, или да изпратите по електронен път на e-mail: mkbppmn@lukovit.bg.

IV. Срокът за изпращане на материалите е до 11 декември 2020 г.

V. Оценяване:

1. Всички получени произведения ще бъдат оценявани от жури, в чийто състав са включени специалисти от конкретните области. Те ще оценяват творбите по няколко критерия – оригиналност на идеята, послание, креативност и съответствие с поставената тема.

2. Във всеки раздел и всяка възрастова група ще бъдат раздадени грамоти и награди за първо, второ и трето място, както и специални отличия. Всички некласирани участници в конкурса ще получат сертификат за участие и поощрителна награда.

VI. Резултатите ще бъдат обявени на официалния сайт на Община Луковит, а награждаването ще бъде съобразено с действащите противоепидемични мерки.

 

Чувствайте се свободни да развиете своето въображение, като сами интерпретирате темата на конкурса.

Избрани новини

Leave a Reply

%d bloggers like this: