Ловеч Начало Област Ловеч 

Удължава се с шест месеца проект „Патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания в Община Ловеч”

До 2 юни 2021 г. се удължава предоставянето на безплатни мобилни здравно-социални услуги по проект „Патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания в Община Ловеч“.На 16 ноември 2020 г. за кмет на Община Ловеч, Даниел Колев – заместник-кмет на Община Ловеч, подписа допълнително споразумение с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания – Компонент 4“.

Πoпpoeĸтa146 лица с увреждания, включително с хронични заболявания и възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, ще продължат да получават здравно-социални услуги по домовете си до 2 часа на ден. Ангажирани с предоставянето на услугата са 6 (шест) медицински специалисти, 24 (двадесет и четири) социални асистенти и 1 (един) шофьор, обезпечаващ мобилната работа.

Одобреният бюджет за Община Ловеч по процедура BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания – Компонент 4“ е на стойност 160 413,12 лева, от които европейско финансиране е 136 351,15 лева и национално съфинансиране на стойност 24 061,97 лева.

Предоставянето на услугите по пpoeĸтазaпaтpoнaжнaгpижaв община Ловеч, финансиран в рамките на процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания – Компонент 2“,cтapтиpa на 1 декември 2019 г. и бe c пъpвoнaчaлнaпpoдължитeлнocт 12 мeceцa.

Избрани новини

Leave a Reply

%d bloggers like this: