Ловеч Начало Област Ловеч 

Удължава се с шест месеца проект „Патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания в Община Ловеч”

До 2 юни 2021 г. се удължава предоставянето на безплатни мобилни здравно-социални услуги по проект „Патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания в Община Ловеч“.На 16 ноември 2020 г. за кмет на Община Ловеч, Даниел Колев – заместник-кмет на Община Ловеч, подписа допълнително споразумение с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания – Компонент 4“. Πoпpoeĸтa146 лица с увреждания, включително с хронични заболявания и възрастни хора над 65…

Прочети още