Ловеч Начало Област Ловеч 

Общинският съвет ще заседава на 26 ноември вЛовчанско читалище „Наука-1870“

Председателят на Общински съвет –Ловеч Петър Цолов свиква седемнадесетото   заседание на 26 ноември 2020  година /четвъртък/ от 10,00 ч. в салона на Ловчанско читалище „Наука-1870“. Мястото е продиктувано от усложнената епидемиологична обстановкаи въведените санитарни мерки. Проектодневният ред включва 20 точки. След по-важните са: Приемане на информация за резултатите от дейността на „ЕКО“ ЕАД гр. Ловеч към 30.09.2020 година. Учредяване безвъзмездно право на ползване на „ЕКО“ЕАД върху движима вещ /МПС-многофункционален товарен автомобил с висока проходимост марка  „Мерцедес“, модел „Унимог У 20“. Информация за изпълнение на Бюджета на Община Ловеч към 30.09.2020…

Прочети още
Ловеч Начало Област Ловеч Общество 

Откриха две чешми в Радювене, изградени по проект на ПУДООС (СНИМКИ)

В село Радювене, община Ловеч, на 23 ноемврибяха открити две чешми, изградени по проект на ПУДООС. Това стана в присъствието накмета на Община Ловеч  Корнелия Маринова, секретаря на Община Ловеч Даниела Цанова, главния архитект на общината арх. Минчо Петков и Десислава Йорданова, главен експерт “Подготовка на проектни предложения”. Чешмите са с обособени зони за отдих и озеленяване, съобщи кметът на селото Игнат Игнев. Проектът е на стойност 10 000 лева. „Тези малки проекти към МОСВ са една възможност, която вашият кмет използва много умно. Те са възможност за привличане на допълнителен…

Прочети още
Ловеч Начало Област Ловеч Общество 

Студенти-стажанти в помощ на МБАЛ „Проф. Параскев Стоянов“ в Ловеч

В помощ на МБАЛ „Проф. Параскев Стоянов“ в Ловечпостъпват четирима стажанти от медицинския университет в Плевен. Това са част от мерките, които се вземат след като на 17 ноември спря дейността на Отделението по анестезиология и интензивно лечение.  Причината – трима анестезиолози, старшата сестра и още две реанимационни сестри бяха с положителни проби за COVID-19. Сред стажантите, които ще бъдат назначени като санитари, има и двама чужденци. Общината им  осигурява нощувка и храна. Всичко това стана ясно от изнесени данни по време на заседанието на Общинския оперативен щаб за превенция…

Прочети още