Начало Област Ловеч Общество Троян 

Кметовете на Троян и Априлци откриха инсталации за компостиране и предварително третиране на битови отпадъци

На 23.04.2021 г. бе проведено второто публично събитие по проект с Административен договор за безвъзмездна финансова помощ ИСУН № BG16M1OP002-2.002-0005 „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци“ – чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Чрез церемония „Откриване на обект“ и Заключителна пресконференция бе оповестена успешната реализация на проекта. Инвестицията реализира множество значими ползи за обществото и…

Прочети още
Начало Област Ловеч Общество Тетевен 

Проведе се традиционната кампания за пролетно почистване на община Тетевен

На 22 април – Международния ден на Земята, на територията на община Тетевен се проведе традиционната кампания за пролетно почистване на населените места. Събитието се проведе по инициатива на кмета д-р Мадлена Бояджиева, а в него се включиха кметствата – Голям извор, Черни Вит, Български извор, Дивчовото и Рибарица. Участие взеха всички училища в Тетевен, както и НУ „Л. Каравелов“ – Бабинци, ОУ „Васил Левски“ – Голям извор, НЧ „Съгласие-1869“ – Тетевен, служители от администрацията, доброволци. В гр. Тетевен бяха почистени – пътят от общежитието на НПГГСД „Сава Младенов“ до…

Прочети още