Ловеч Начало 

Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина в Ловеч отбелязва 75-годишнина

Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина (НПГВМ) „Проф. д-р Димитър Димов” в Ловеч отбелязва този месец 75 години от създаването, съобщава  директорът Габриела Георгиева. По този повод е изготвена специална програма с много събития, а месец юни 2021 г. е обявен като месец на Ветеринарния. Програмата включва седмица на иновациите (1-4 юни), седмица на писателя Димитър Димов (7-11 юни), седмица на клубните дейности (14-18 юни), седмица на професиите (21-25 юни) и седмица на програмата ЕРАЗЪМ + (27 – 30 юни), в която е предвидено пътуване до Перуджа, Италия,  за обмен на…

Прочети още
Начало Област Ловеч Общество 

„Патронажна грижа+“ – нов проект в подкрепа на възрастните в Троян

Кметът на Община Троян и Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. сключиха административен договор № BG05M9OP001-6.002-0143-C01 за безвъзмездна финансова помощ, в размер на 413 577 лева, за изпълнение на проект „Патронажна грижа + в Община Троян“, по Процедура „Патронажна грижа +“, от приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез…

Прочети още
Начало Област Ловеч Троян 

Проектира се реконструкция на центъра на Троян

Проведе се среща между общинска администрация, с участието на Кмета на Община Троян, Главния архитект и експерти от общинска администрация и проектантите от „НОВИЗА“ ЕООД. На срещата бяха разисквани и уточнени детайли по проекта за реконструкцията на  централна  градска  зона. С реконструкцията  на  централна  градска  зона Община Троян цели постигането на реновиране елементите на площада: настилка, стъпала, бордюри, зелени площи, осветление и водни обекти, запазвайки визията на площада по отношение на геометрично решение, материали, пластични елементи, наклони и нива на терена. Проектът дава решение и за обновяване и обогатяване на…

Прочети още
Начало Област Ловеч Троян 

Община Троян отчита стратегия за развитие на образованието за 2014-2020 година

На заседанието на Общинския съвет през месец май Община Троян отчете изпълнението на Стратегията за развитие на образованието за периода 2014-2020 година. Стратегия за развитие на образователната система в община Троян за периода 2014-2020 г.  е дългосрочен документ, в който са определени визията и приоритетите за изпълнение на общинската политика в сферата на образованието до 2020 г. Тя е приета с Решение № 660/ 2014 г. на Общински съвет – Троян  и  е реализирана чрез мерки и дейности, разработени в  три Програми за изпълнение на  Стратегията, разделени на три етапа:…

Прочети още
Начало Област Ловеч Троян 

За всички деца от Община Троян са осигурени места в детски градини

За учебната 2021-2022 г. на първо класиране за първа възрастова група в детските градини на територията на общината са приети 130 деца на възраст 3 години. До 15 юни тече второ класиране. Свободни места за деца от първа възрастова група /3-годишни/ за учебната 2021-2022 г. има в: ДГ „Осми март“, ДГ „Буковец“, ДГ „Мир“, ДГ „Здравец“ и детските градини и изнесените групи в селата. Към началото на учебната 2021-2022 г. по данни от директорите в детските градини ще бъдат обхванати 730 деца. Към 01.09.2020 г. обхванатите в детски градини са…

Прочети още
Ловеч Начало 

Ловешката дамска вокална студия „Аойда” с награда за дебют, диплом и приз „Мис Фестивал” от Балчик

С парична награда за успешен дебют, диплом  и приз „Мис Фестивал” се завърна от Балчик Дамската вокална студия “Аойда” от Ловеч  с диригент Теодора Николова.   Вокалната група участва в десетото юбилейно издание на музикалното събитие „Черноморски звуци“. В него взеха участие 60 български и чужди хорови формации. Фестивалът се проведе от 2 до 6 юни 2021 г. на сцената пред ТИЦ “Мелницата” и на сцена “Нимфеум” в КЦ  „Двореца”. Поради пандемичната обстановка повечето изпълнения бяха на видео или с преки включвания. Чуждестранните формации във фестивала бяха от САЩ, Сърбия, Румъния,…

Прочети още