Ловеч Начало 

Областният координационен център констатира положителни резултати от действията по Механизма за обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици

Налице са регулярни и планови действия по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Това е основната констатация от проведеното неприсъствено заседание на Областния координационен център. Центърът е създаден със заповед на областния управител по изпълнение на Постановление 100 от 8 юни 2018 г. със задача да осъществява контрол по изпълнението на Механизма. Негов председател е зам.-областният управител Милко Недялков, зам.-председател началникът на РУО Еленко Начев и членове представители на областната…

Прочети още
Ловеч Начало 

От МЗ отговориха на областния управител: Управлението на ловешката болница е въпрос на мениджърски подход на ръководните й органи

Лечебните заведения са самостоятелни юридически лица и тяхното управление е въпрос на мениджърски подход и умения на избраните ръководни органи. Определянето на вътрешно-организационна структура и предприемането на действия за обезпечаване на лечебното заведение с медицински специалисти, необходими за функционирането му в средносрочен и дългосрочен план, е изцяло от компетентността на съвета на директорите. Това се казва в писмо на Министерството на здравеопазването до областния управител. В началото на юни инж. Светослав Славчев поиска съдействие от МЗ за стабилизиране на МБАЛ „Проф. д-р П. Стоянов“ – Ловеч. На работна среща тогава…

Прочети още